Annulering en Reservering voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

villa_bussola_logo

Een reservering is pas definitief na ontvangst van de afgesproken aanbetaling. Het resterende reserveringsbedrag dient direct bij aankomst te worden voldaan. Je bent na reservering het volledige bedrag van de reservering aan Villa Bussola verschuldigd. Lees hier de volledige reserveringsvoorwaarden

Bij annulering van de reservering gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Tijdelijke Annuleringsvoorwaarden (aangepast i.v.m. Coronavirus)

Iedere annulering dient schriftelijk aan Villa Bussola bevestigd te worden.

Gezien de huidige moeilijke situatie i.v.m. het Coronavirus, hebben we de annuleringsvoorwaarden voor het jaar 2020 aangepast: vanaf nu kun je ervoor kiezen om in plaats van te annuleren, je reservering te verplaatsen binnen het jaar (kosteloos) of naar 2021 (zie punt 4).
Bij "aanbetaling" wordt steeds uitgegaan van een bedrag van 50% van het volledige reissom / reserveringsbedrag, zoals beschreven in de reserveringsvoorwaarden

Als je bij Villa Bussola annuleert kun je kiezen uit de volgende opties:

  1. je annuleert <vandaag> helemaal (in dit geval gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden)
  2. je laat de reservering staan, je meld je <vandaag> bij ons en mocht je later alsnog definitief annuleren, dan gaan we uit van de datum van <vandaag> en wordt het verschil verrekend volgens de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden.
  3. je laat de reservering staan en mocht je niet kunnen komen*, dan mag je de reservering verplaatsen naar een andere datum dit jaar ( je kunt dan kiezen welke accommodatie nog beschikbaar is, zowel op de camping als in de villa, je aanbetaling** blijft dus geldig voor de reservering)
  4. je laat de reservering staan en mocht je niet kunnen komen*, dan mag je de reservering verplaatsen naar volgend jaar. In dit geval is de helft van de aanbetaling** (dus 25% van het volledige reserveringsbedrag) geldig als eerste aanbetaling voor de reservering voor volgend jaar. Het voordeel hiervan is dat je accommodatie / tentplaats vastgelegd is.
  5. In het geval van een volledige aanbetaling** kun je ook kiezen om het reeds aanbetaalde bedrag om te zetten in een voucher die heel 2021 geldig is***.

Bij optie 3 en 4 geldt dat je mag kiezen uit de beschikbare accommodatiemogelijkheden: camping, B&B kamers of appartement.
Als je geen nieuwe reservering maakt, is optie 2 weer van toepassing.
*dit dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van je verblijf bij ons gemeld te worden.
** Bij een aanbetaling (en berekeningen die voortvloeien uit annuleringen) wordt steeds uitgegaan van 50% van het volledige reserveringsbedrag, zoals beschreven in de reserveringsvoorwaarden
*** Een voucher is alleen mogelijk als je al een volledige aanbetaling van 50% van het reserveringsbedrag hebt gedaan en is geen reservering, maar te gebruiken bij een nieuwe reservering in 2021.

Hieronder kun je onze gebruikelijke annuleringsvoorwaarden lezen die geldig zijn geweest tot maart 2020:
De annulering is van kracht vanaf de datum dat Villa Bussola dit bericht heeft ontvangen.
Een annulerende huurder is aan Villa Bussola de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7de dag vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom
  • bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: het volledige bedrag van de reissom

Tevens wordt € 45 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten!